Αξονικοί εξαεριστήρες

Εξαεριστήρες Τοίχου Τζαμιού

Εξαεριστήρας Αξονικός 407 m3/h Φ200 BDRAX 200-4K

88,00 
Brands:

Εξαεριστήρες Τοίχου Τζαμιού

Εξαεριστήρας Αξονικός 680 m3/h Φ200 BDRAX 200-2K

88,00 
Brands:

Εξαεριστήρες Τοίχου Τζαμιού

Εξαεριστήρας Αξονικός 760 m3/h Φ250 BDRAX 250-4K

102,00 
Brands:

Εξαεριστήρες Τοίχου Τζαμιού

Εξαεριστήρας Αξονικός 1500m3/h Φ250 BDRAX 250-2K

102,00 
Brands:

Εξαεριστήρες Τοίχου Τζαμιού

Εξαεριστήρας Αξονικός 1410m3/h Φ300 BDRAX 300-4K

115,00 
Brands:

Εξαεριστήρες Τοίχου Τζαμιού

Εξαεριστήρας Αξονικός 2020m3/h Φ300 BDRAX 300-2K

115,00 
Brands:

Εξαεριστήρες Τοίχου Τζαμιού

Εξαεριστήρας Αξονικός 2340m3/h Φ350 BDRAX 350-4K

128,00 
Brands:

Εξαεριστήρες Τοίχου Τζαμιού

Εξαεριστήρας Αξονικός 3110m3/h Φ350 BDRAX 350-2K

128,00 
Brands:

Αξονικοί Εξαεριστήρες

Εξαεριστήρας Αξονικός 1.700m3/h 4Μ 300Β

109,00 
Brands:

Αξονικοί Εξαεριστήρες

Εξαεριστήρας Αξονικός 1.700m3/h 4Μ 300S

109,00 
Brands:

Αξονικοί Εξαεριστήρες

Εξαεριστήρας Αξονικός 2.900m3/h 4M 350S

120,00 
Brands:

Αξονικοί Εξαεριστήρες

Εξαεριστήρας Αξονικός 2.900m3/h 4Μ 350B

120,00 
Brands:

Αξονικοί Εξαεριστήρες

Εξαεριστήρας Αξονικός 3.830m3/h 4Μ 400S

145,00 
Brands:

Αξονικοί Εξαεριστήρες

Εξαεριστήρας Αξονικός 3.830 m3/h 4Μ 400B

145,00 
Brands:

Αξονικοί Εξαεριστήρες

Εξαεριστήρας Αξονικός 4.800 m3/h 4Μ 450S

170,00 
Brands:

Αξονικοί Εξαεριστήρες

Εξαεριστήρας Αξονικός 4.800 m3/h 4Μ 450B

170,00 
Brands:

Αξονικοί Εξαεριστήρες

Εξαεριστήρας Αξονικός 6.900 m3/h 4Μ 500S

195,00 
Brands:

Αξονικοί Εξαεριστήρες

Εξαεριστήρας Αξονικός 6.900 m3/h 4Μ 500B

195,00 
Brands:

Αξονικοι εξαεριστηρες